Domyślne ustawienia audio

SoundMAX

Domyślne ustawienia audio

Kliknij przycisk Domyślne ustawienia audio , aby ustawić funkcje sterowania audio na typowe wartości.