Włączanie/wyłączanie dźwięku

SoundMAX

Włączanie/wyłączanie dźwięku

Kliknij przycisk Wycisz w funkcjach sterowania urządzeniem, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk. Można również kliknąć ten sam przycisk w oknie sterowania sumy, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk dla wszystkich urządzeń odtwarzających.