Regulacja głośności

SoundMAX

Regulacja głośności

Przeciągnij suwak Regulacja głośności w górę, aby zwiększyć głośność, albo w dół, aby ją zmniejszyć. Jeśli ta funkcja jest wybrana, można użyć klawiszy strzałek, aby dokonać niewielkiej regulacji, lub klawiszy Page Up i Page Down, aby przeprowadzić regulację w większym zakresie.