Ukrywanie/wyświetlanie funkcji sterowania dla konkretnego urządzenia

SoundMAX

Ukrywanie/wyświetlanie funkcji sterowania dla konkretnego urządzenia

 

Możliwe jest ukrycie wszystkich funkcji sterowania odtwarzaniem lub nagrywaniem. W tym celu wystarczy kliknąć na odpowiedni przycisk, jak to przedstawiono w części 'Przegląd'.

 

Aby wybrać, jakie urządzenia mają pojawić się w oknie panelu sterowania SoundMAX, kliknij przycisk Preferencje. W karcie 'Ogólne' zostaną wyświetlone listy urządzeń nagrywających i odtwarzających dostępnych poprzez posiadane urządzenie audio. Należy zaznaczyć wszystkie pola funkcji sterowania, które mają się pojawić w panelu sterowania SoundMAX.

 

W efekcie wielkość panelu sterowania SoundMAX może się zmniejszyć.