Wyciąganie funkcji sterowania

SoundMAX

Wyciąganie funkcji sterowania

Wyciąganie funkcji sterowania pozwala na zamknięcie okna panelu sterowania SoundMAX i dalszy dostęp do wybranych funkcji w sposób przedstawiony poniżej.

Kliknij na tytuł funkcji sterowania, którą chcesz wyciągnąć, i przeciągnij ją w żądane miejsce. Wyciągnięta funkcja sterowania będzie zawsze na wierzchu wszystkich okien.

Jeśli wyciągnięta funkcja sterowania pozostanie na ekranie, a komputer zostanie wyłączony, po ponownym jego uruchomieniu wyciągnięta funkcja zostanie odtworzona.