Dostęp do właściwości 'Dźwięki i multimedia' z panelu sterowania

SoundMAX

Dostęp do właściwości 'Multimedia' z panelu sterowania

Użytkownik może zmienić domyślne urządzenie nagrywające lub odtwarzające we właściwościach 'Multimedia' systemu Windows.

Istnieją dwie metody dostępu do właściwości 'Multimedia' z panelu sterowania SoundMAX.

1- Dwukrotnie kliknij na pole Domyślne urządzenie odtwarzające  lub Domyślne urządzenie nagrywające znajdujące się nad ich odpowiednimi funkcjami sterowania.
2- Kliknij prawym przyciskiem myszy na panel sterowania SoundMAX, a następnie Multimedia.

Uwagi

Niektóre wersje systemu Windows zawierają nazwę 'Preferowane urządzenia', a nie 'Domyślne urządzenia'.