Číselník Osoby

NAVIGAL

ČÍSELNÍK OSOBY

Slouží k vytváření, úpravě, vyřazení a zobrazení detailu osob. Zde uvedená osoba se pak může vytvořit cestovní příkaz.

Dvojklikem na vybranou osobu se zobrazí detail této osoby s možnosti dalších úprav.

Je zde uvedeno:

  • Jméno a Příjmení
  • Titul
  • Adresa bydliště - Obec vč. PSČ lze najít v číselníku Obcí kliknutím na ikonu
  • Zařazení - kliknutím na ikonu přiřadíme společnosti, ke které patří, popř. do které skupiny je zařazen
  • Výše stravného a krácení stravného - při zaškrtnutí volby Použít sjednané stravné můžete vybrat z číselníku Sazby výši stravného vyhlášenou zákonem nebo její krácení
  • Poznámka

U všech záložek v číselníku Osoby lze využívat tyto funkce:

Funkce Popis
Přidat Pomocí tohoto tlačítka máte možnost přidávat nové osoby do číselníku osob.
Upravit Zobrazí detaily o vybrané osobě s možností změn a úprav.
Odebrat Vyřadí vybranou osobu z číselníku osob.
Uložit Uloží provedené změny v číselníku Osoby.