Cestovní příkaz

NAVIGAL

CESTOVNÍ PŘÍKAZY

Při každém začátku práce se záložkou Cestovní příkazy vám dá program vybrat osobu z Přehledového stromu vozového parku a seznamu osob , pro kterou budete vytvářet cestovní příkaz. Potvrzením tlačítkaVybrat se objeví přehled všech jejích cestovních příkazů.

 

Se seznamem jeho cestovních příkazů se pracuje opět standardně jako s ostatními běžnými seznamy.

Zde lze využít funkcí těchto tlačítek:
 

Funkce Popis
Otevřít CP osoby Pomocí tohoto tlačítka máte možnost otevřít přehled cestovních příkazů určité osoby.
Nový CP Nabídne vám možnost volby vytvořit nový cestovní příkaz pomocí průvodce nebo přímo.
Tisk Tisk vybraného cestovního příkazu (případně lokální nabídka s dalšími funkcemi).
Seznam Zobrazí celkový seznam cestovních příkazů.
Týdenní výpis Zobrazí se týdenní přehled cestovních příkazů.
Měsíční výpis Zobrazí se měsíční přehled cestovních příkazů.
Roční výpis Zobrazí se roční přehled cestovních příkazů.

 

Filtrace

V případě pohledu na cestovní příkazy osob, skupiny či společnosti je ve spodní části okna vpravo možnost filtrace cestovních příkazů. Kliknutím na ikonu se zobrazí dialogové okno pro definováni filtru. Lze si vybrat zobrazení cestovních příkazů v rozmezí určitých dat nebo dle toho, zda byli již tisknuté či nikoli.

Nový cestovní příkaz

Vytvoření nového cestovního příkazu se provede tlačítkemNový CP . Objeví se volba způsobu vytvoření CP - pomocí průvodce nebo přímo .

Po vyplnění odpovídajících údajů je již prvotní část cestovního příkazu připravena a je možno ji vytisknout. V další fázi (typicky po ukončení pracovní cesty) je možno provést tzv. vyúčtování cestovního příkazu, kde se uvádí vlastní skutečný průběh pracovní cesty s jejími etapami. To se provede stiskem tlačítkaVyúčtovat příkaz. Poté se objeví ve stejném dialogu další karta s názvem Vyúčtování cestovního příkazu a tlačítkoVyúčtovat příkaz se změní na Odúčtovat příkaz . Kdykoli je možno se stiskem tohoto tlačítka dostat zpět do stavu, kdy byl zadán jen příkaz a po jeho případné úpravě provést vyúčtování znovu.