Tao Room Chat

Lan Messenger

Tạo Room Chat
Giao diện người dùng Nghe nhạc 

 

roomchat.png

Menu

Chức năng

Phím tắt

Mô tả

Nội dung chat (1)

Hiển thị nội dung chat của cả phòng chat

 

Hiển thị nội dung chat của cả phòng chat

Nick trong Room (2)

Danh sách các nick tham gia room chat

 

Danh sách các nick tham gia room chat

Mời thêm bạn chat (3)

Mời bạn có trong danh sách bạn bè tham gia vào phòng chat

 

Mời bạn có trong danh sách bạn bè tham gia vào phòng chat

Khung soạn thảo (4)

Khung soạn nội dung chat

 

Khung soạn nội dung chat

 

 

 

 


Created by AM Word2CHM