Cua so chat

Lan Messenger

Cửa sổ chat
Giao diện người dùng Giao diện chính Chia sẻ file

Cửa sổ Chat:

vip2.png

 

Menu

Chức năng

Phím tắt

Mô tả

smiles

Gởi Emoticons tới bạn Chat

 

Gởi Emoticons tới bạn Chat

buzz1

Gởi tiếng Buzz tới bạn Chat

Ctrl+G

Gởi tiếng Buzz tới bạn Chat

filetransfer1

Chia sẻ file tới bạn Chat

 

Gởi file tới bạn Chat

photoshare

Chia sẻ hình ảnh

 

Chia sẻ hình ảnh

webcam1

Chia sẻ File

 

Chia sẻ File

 


Created by AM Word2CHM