Chia se file

Lan Messenger

Chia sẻ file
Giao diện người dùng Cửa sổ chat  Chia sẻ hình ảnh

Gởi file: Bấm "Chọn file cần gửi" chọn file muốn chia sẻ. Hỗ trợ tất cả các loại file. Sau đó chọn Gởi. Kết quả của quá trình gởi file sẽ được cập nhận ở thanh Trạng thái.

Lúc chưa gởi:

goifile.png

nhanfile.png

Gởi thành công:

goifile2.png

nhanfile2.png


Created by AM Word2CHM