Giao dien chinh

Lan Messenger

Giao diện chính
Giao diện người dùng Tạo tài khoản Cửa sổ chat

 

vip1.png

Chức năng Menu Bar

Menu

Chức năng

Phím tắt

Mô tả

Messenger

Gửi một tin nhắn

Ctrl+G

Gởi tin nhắn tới một người.

Thêm bạn bè

Ctrl+T

Thêm một người vào danh sách bạn bè (Friend List).

Xóa bạn bè

Ctrl+Shift+X

Xóa một người trong danh sách bạn bè (Friend List).

Lịch sử chat

Ctrl+L

Xem lại Log chat gần đây.

Đăng nhập bằng tài khoản khác

 

Đăng nhập bằng tài khoản khác

Đăng xuất

Ctrl+D

Đăng xuất

Thu nhỏ xuống khay hệ thống

Ctrl+M

Thu nhỏ xuống khay hệ thống

Thoát

Alt+F4

Thoát chương trình

Mở rộng

Tùy chỉnh

 

Thay đổi cài đặt về âm thanh, nơi lưu file, lịch sử chat

Thiết lập mạng

 

Tùy chỉnh IP của Server chat

Đổi tên hiển thị với bạn bè

 

Đổi tên hiển thị với bạn bè

Nghe nhạc online

 

Nghe nhạc trực tuyến từ mp3.zing.vn. Tìm kiếm, download bài hát. Mời bạn chát nghe nhạc.

Mở một Room Chat

 

Tạo Room chat cho nhiều người cùng tham gia.

Tham gia Room Chat

 

Tham gia Room chat co sẵn.

Trợ giúp

Hướng dẫn sử dụng

 

Hướng dẫn sử dụng.

Thông tin

 

Nhóm thực hiện.

 


Created by AM Word2CHM