Nghe nhac

Lan Messenger

Nghe nhạc
Giao diện người dùng Webcam Tạo Room Chat

nghenhac2.png

Menu

Chức năng

Phím tắt

Mô tả

Nhập tên bài hát cần tìm (1)

Tìm kiếm bài hát từ mp3.zing.vn

 

Tìm kiếm bài hát từ mp3.zing.vn

Danh sách bài hát tìm được (2)

Kết quả tìm kiếm được của bài hát trên

 

Kết quả tìm kiếm được của bài hát trên

Thông tin của bài hát (3)

Thông tin liên quan tới bài hátbao gồm về tên bài hát và người trình bày

 

Thông tin liên quan tới bài hátbao gồm về tên bài hát và người trình bày

Mời bạn trong list nghe nhạc (4)

Mời bạn có trong danh sách cùng nghe nhạc

 

Mời bạn có trong danh sách cùng nghe nhạc

Tìm kiếm(5)

Tìm kiếm bài hát

 

Tìm kiếm bài hát

Tải về máy (6)

Download bài hát được chọn về máy

 

Download bài hát được chọn về máy

 


Created by AM Word2CHM