Chia se hinh anh

Lan Messenger

 Chia sẻ hình ảnh
Giao diện người dùng Chia sẻ file Webcam

Gởi ảnh:

Sau khi chọn nút gởi ảnh, cửa sổ Chia sẻ hình ảnh được bật lên ở 2 bên. Hình ảnh được gởi sẽ hiện lên ở cả 2 bên, dưới dạng slide hình ảnh.

Bên người gởi :

goianh2.png

Bên nhận ảnh:

nhananh2.png

 

 

 

 

 

 

 

 


Created by AM Word2CHM