Over View

Lan Messenger

Over View
  Giao diện Server

logo

Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG HCM

Đồ Án Lập Trình Trên Windows

Lớp: WINP1.B21

Giảng Viên: Phạm Thi Vương

● Tên sản phẩm:

LAN Messenger

● Phiên bản: 1.0

● Tác giả:

Ngô Duy Khánh (09520414)

Nguyễn Trọng Nhân (09520425)

Văn Phú Hiếu (09520409)

● Libraries and Services:

- .Net Remoting sử dụng HttpChannel và TCPChannel

- Socket sử dụng giao thức TCP

Windows Media Player library

- DirectShow for .NET

- http://directshownet.sourceforge.net

Khendys.Controls.ExRichTextBox

- http://www.codeproject.com/KB/edit/csexrichtextbox.aspx

Tệp âm thanh mẫu

- Yahoo Messnger & Soundsnap.com

- Nguồn nhạc từ http://mp3.zing.vn

Các Port được chương trình sử dụng:

- Main Chat: port 9090

- Room Chat: port 7070

- Gửi tệp tin: port 6565

- Chia sẽ ảnh: port 5656

- Chia sẽ Webcam: port 6000


Created by AM Word2CHM