Počítač sa počas indexovania spomaľuje

Microsoft Windows Desktop Search

Počítač sa počas indexovania spomaľuje
Aplikácia Microsoft Windows Desktop Search využíva časť výkonu počítača na zostavenie a spravovanie indexu počítača, takže po nainštalovaní aplikácie Windows Desktop Search si môžete všimnúť určité zmeny v čase odozvy počítača. Ak je počítač zaneprázdnený, panel s nástrojmi preruší proces indexovania, kým sa neuvoľní viac počítačových prostriedkov. Indexovanie tiež môžete dočasne zastaviť.
Ak chcete indexovanie dočasne zastaviť:
  1. V oblasti upozornení na paneli úloh systému Windows kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu indexovania ikona indexovania.
  2. Kliknite na možnosť Odložiť indexovanie.