Otvorenie a práca so súbormi a správami v okne s výsledkami

Microsoft Windows Desktop Search

Otvorenie a práca so súbormi a správami v okne s výsledkami

Po kliknutí pravým tlačidlom myši na položku v okne s výsledkami aplikácie Microsoft Windows Desktop Search sa zobrazia rovnaké možnosti ako po kliknutí pravým tlačidlom myši na položku v programe Windows Explorer alebo v e-mailovom programe.

Napríklad:

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na e-mailovú správu, ak ju chcete otvoriť, odpovedať, poslať ďalej, vymazať alebo premiestniť. Zároveň môžete hľadať správy v rovnakej konverzácii alebo správy s rovnakým autorom alebo dátumom.
  • Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor Microsoft Windows media (.wma), ak ho chcete prehrať, pridať do zoznamu skladieb alebo inak použiť. Pri výbere viac ako jedného hudobného súboru alebo videosúboru sa váš výber môže prehrať ako jednoduchý zoznam skladieb.
  • Presuňte súbory alebo položky programu Microsoft Outlook z okna s výsledkami hľadania, tak ako v programe Windows Explorer alebo Outlook.

Poznámky

  • Tieto možnosti sú dostupné iba pre e-mailové položky z predvoleného e-mailového programu. Ak je váš predvolený e-mailový program napríklad Microsoft Outlook, tieto možnosti sú dostupné po kliknutí pravým tlačidlom myši na správu programu Outlook, ale nie po kliknutí pravým tlačidlom myši na správu programu Microsoft Outlook Express.
  • Ak sa chcete postupne posúvať v okne s výsledkami aplikácie Windows Desktop Search, stlačte klávesy CTRL+TAB.