Typy súborov, ktoré sa dajú hľadať

Microsoft Windows Desktop Search

Typy súborov, ktoré sa dajú hľadať

Aplikácia Microsoft Windows Desktop Search indexuje viac ako 200 najbežnejších typov súborov, zoznam ktorých je uvedený nižšie.

Aplikácia Windows Desktop Search však nedokáže indexovať všetky typy súborov. Ak chcete zapnúť aplikáciu Windows Desktop Search na vyhľadávanie viacerých typov súborov, môžete použiť filter IFilter, ktorý je súčasťou služby indexovania v systéme Microsoft Windows 2000 a novších verziách. Ak hľadaný typ súboru nie je v zozname, môžete si prevziať filter IFilter, ktorý umožňuje aplikácii Windows Desktop Search indexovať príslušný typ súboru. Ďalšie informácie nájdete vo webovej lokalite Vyhľadávanie v počítači – iFilters alebo iFilter.org.

 E-mail

Aplikácia Windows Desktop Search indexuje celý obsah týchto typov súborov:

 • eml
 • msg

Poznámka

Ak súbor s príponou .msg obsahuje ďalší súbor s príponou .msg ako prílohu, indexuje sa len obsah priloženého súboru .msg.

 Kontakty

Aplikácia Windows Desktop Search indexuje celý obsah týchto typov súborov:

 • vcf

Aplikácia Windows Desktop Search indexuje názov súboru a metadáta týchto typov súborov:

 • vcard
 Plánované činnosti

Aplikácia Windows Desktop Search indexuje názov súboru a metadáta týchto typov súborov:

 • ics
 • vcs
 Dokumenty

Aplikácia Windows Desktop Search indexuje názov súboru a metadáta týchto typov súborov:

 • ade
 • adp
 • mpd
 • mde
 • mpc
 • mpp
 • mpv
 • vdx
 • mpx
 • vsl
 • vst
 • vsw
 • vsx
 • vtx
 Textové dokumenty

Aplikácia Windows Desktop Search indexuje celý obsah týchto typov súborov:

 • doc
 • dot
 • htm
 • html
 • mht
 • one
 • rtf
 • txt
 • xml

Aplikácia Windows Desktop Search indexuje názov súboru a metadáta pre súbory:

 • pdf

Ak chcete prehľadávať celý obsah tohto typu súboru, prevezmite si filter IFilter.

 • dvi
 • eps
 • jnt
 • latex
 • pm
 • pm5
 • ps
 • pt5
 • rtx
 • tex
 • xml
 Hárky

Aplikácia Windows Desktop Search indexuje celý obsah týchto typov súborov:

 • xls
 • xlw

Aplikácia Windows Desktop Search indexuje názov súboru a metadáta týchto typov súborov:

 • csv
 • tsv
 • wks
 • xlb
 • xlc
 • xll
 • xlm
 Prezentácie

Aplikácia Windows Desktop Search indexuje celý obsah týchto typov súborov:

 • pot
 • pps
 • ppt

Aplikácia Windows Desktop Search indexuje názov súboru a metadáta týchto typov súborov:

 • ppz
 Hudba

Aplikácia Windows Desktop Search indexuje názov súboru a metadáta týchto typov súborov:

 • aac
 • aif
 • aiff
 • amf
 • au
 • cda
 • dfs
 • dss
 • far
 • m3u
 • mid
 • midi
 • mp3
 • mus
 • okt
 • p16
 • psm
 • ra
 • ram
 • rmi
 • s3m
 • snd
 • sng
 • stm
 • ult
 • uw
 • voc
 • wav
 • wma
 • xm
 • xmi
 Obrázky

Aplikácia Windows Desktop Search indexuje názov súboru a metadáta týchto typov súborov:

 • 3ds
 • a11
 • ai
 • ani
 • anm
 • art
 • b_w
 • b&w
 • b1n
 • b8
 • bga
 • bit
 • bld
 • bm
 • cdf
 • cdr
 • cmp
 • cps
 • cvs
 • dib
 • dip
 • dcx
 • dkb
 • dw2
 • dwg
 • fh3
 • fh4
 • fit
 • flc
 • fli
 • gcd
 • gif
 • gl
 • gsd
 • hrf
 • hs2
 • hsi
 • iax
 • ica
 • jas
 • jff
 • jpc
 • icb
 • jpe
 • jpeg
 • jpg
 • jtf
 • lbm
 • mpt
 • msp
 • nc
 • neo
 • pct
 • pcx
 • pda
 • pdd
 • pgm
 • pix
 • png
 • ppm
 • psd
 • pse
 • qdv
 • rgb
 • rif
 • rip
 • rix
 • rl4
 • rl8
 • sg1
 • tif
 • tiff
 • van
 • vda
 • vdr
 • wmf
 • xif
 • xpm
 Video

Aplikácia Windows Desktop Search indexuje názov súboru a metadáta týchto typov súborov:

 • asf
 • asx
 • avi
 • awm
 • cmv
 • m1v
 • mmm
 • mov
 • mp2
 • mpa
 • mpe
 • mpeg
 • mpg
 • mpv2
 • mwf
 • qt
 • vue
 • wmv
 • wvx
 Iné

Aplikácia Windows Desktop Search indexuje celý obsah týchto typov súborov:

 • bat
 • c
 • cmd
 • cpp
 • cxx
 • dif
 • disco
 • h
 • hpp
 • hxx
 • idl
 • inc
 • inf
 • inx
 • js
 • nws
 • pl
 • ppa
 • pwz
 • rc
 • reg
 • resx
 • slk
 • url
 • vbs
 • xla
 • xld
 • xlt
 • xlv
 • xsl

Aplikácia Windows Desktop Search indexuje názov súboru a metadáta týchto typov súborov:

 • acf
 • aifc
 • ascx
 • asm
 • asp
 • aspx
 • bmp
 • cab
 • com
 • cpl
 • cs
 • css
 • cur
 • def
 • dic
 • emf
 • gz
 • hhc
 • ico
 • idq
 • ivf
 • ivf
 • jfif
 • lnk
 • mapiipm.Note
 • mda
 • mp2v
 • odc
 • pl
 • rle
 • scd
 • tar
 • tgz
 • tsp
 • wax
 • wbk
 • sch
 • wiz
 • wm
 • wmp
 • wmx
 • wmz
 • wri
 • wsz
 • wtx
 • xlk
 • z
 • zip