Pravidlá rozšíreného vyhľadávania

Microsoft Windows Desktop Search

Pravidlá rozšíreného vyhľadávania

V nasledujúcich tabuľkách je uvedená syntax, ktorá sa má použiť pri práci s aplikáciou Microsoft Windows Desktop Search, ako aj vlastnosti, ktoré môžu byť predmetom dotazovania pre každú kategóriu súboru zobrazenú v okne s výsledkami aplikácie Windows Desktop Search.

Dotaz možno obmedziť na konkrétne umiestnenia, určité typy súborov alebo vlastnosti v rámci príslušných typov, prípadne určité „druhy súborov". Druhy súborov sa vzťahujú sa kategórie zobrazené vo vrchnej časti okna s výsledkami aplikácie Windows Desktop Search.

 Syntax pre aplikáciu Vyhľadávanie v počítači
Kľúčové slovo/symbol Príklad Funkcia
NOT sociálne NOT zabezpečenie Nájde položky obsahujúce výraz sociálne, ale nie výraz zabezpečenie.
- sociálne - Nájde položky obsahujúce výraz sociálne, ale nie výraz zabezpečenie.
OR sociálne OR zabezpečenie Nájde položky obsahujúce výraz sociálne alebo zabezpečenie.
Úvodzovky "sociálne zabezpečenie" Nájde položky obsahujúce presný výraz sociálne zabezpečenie
Okrúhle zátvorky (sociálne zabezpečenie) Nájde položky obsahujúce výrazy sociálne aj zabezpečenie v akomkoľvek poradí.
> dátum:>11/05/04

veľkosť:>5

Nájde položky s dátumom po 11. máji 2004.

Nájde položky s veľkosťou viac ako 5.

< dátum:<11/05/04

veľkosť:<5

Nájde položky s dátumom pred 11. májom 2004.

Nájde položky s veľkosťou menej ako 5.

Poznámky

  • Boolovské operátory musia byť všetky veľkými písmenami.
  • V jednom dotaze nemôžete súčasne používať dve kľúčové slová (napríklad NOT aj OR).
 Boolovské vlastnosti
Vlastnosť Príklad Funkcia
má:príloha správa má:príloha Nájde položky obsahujúce výraz správa, ktoré majú prílohy. Rovnaké ako máprílohu:true
je:príloha správa je:príloha Nájde položky, ktoré majú prílohy obsahujúce výraz správa. Rovnaké ako jepríloha:true
pred: pred:10/9/2004 Nájde položky, ktoré majú v poli Primárnydátum (PrimaryDate) dátum pred 10. septembrom 2004.
po: po:10/9/2004 Nájde položky, ktoré majú v poli Primárnydátum (PrimaryDate) dátum po 10. septembri 2004.
autor: autor:peter Nájde položky, ktoré majú vo vlastnosti autora výraz peter.
autor:"meno" autor:"peter novák" Nájde položky, ktoré majú vo vlastnosti autora výrazy peter novák v rovnakom poradí.
autor:(meno) autor:(peter novák) Nájde položky, ktoré majú vo vlastnosti autora výrazy peter aj novák.
autor:(meno OR meno) autor:(peter OR ján) Nájde položky, ktoré majú vo vlastnosti autora výrazy peter alebo ján.
autor:meno meno autor:peter ján Nájde položky, ktoré majú výraz peter vo vlastnosti autora a ján kdekoľvek v dokumente.
od:meno od:peter Nájde položky, ktoré majú výraz peter v poli odMeno (fromName) ALEBO odAdresa (fromAddress), pretože „od“ (from) je názov vlastnosti pre odMeno aj pre odAdresa.
 Dátumy a rozsahy dátumov

Ak chcete určiť dátumový rozsah, zadajte vlastnosť, po ktorej nasledujú dva dátumy. Uzatvorené dátumové rozsahy sa zadávajú ako ... Zadajte napríklad: od:david odoslané:11/05/04..11/05/05. Aplikácia Windows Desktop Search rozpozná všetky dátumové formáty systému Windows a tiež tieto hodnoty:

  • Relatívne dátumy: napríklad dnes, zajtra, včera
  • viacslovné relatívne dátumy: napríklad: tento týždeň, budúci mesiac, minulý týždeň, minulý mesiac, nadchádzajúci rok,
  • dni: nedeľa, pondelok ... sobota,
  • mesiace: január, február ... december.

 Čísla a rozsahy
Syntax Výsledky
veľkosť:>50 < 70 Hľadá súbory, ktorých vlastnosť Veľkosť je hodnota medzi 50 a 70.
dátum:>2/7/05 < 2/10/05 Hľadá dátum, ktorého vlastnosť Dátum je v rozmedzí od 2. júla 2005 do 2. októbra 2005.
 Bežné vlastnosti súborov

Vyššie uvedenú syntax možno použiť pre ktorúkoľvek z nasledujúcich vlastností. Ak chcete nájsť napríklad e-mail od osoby „peter“, ktorý bol odoslaný v roku 2005, dotaz by vyzeral takto: druh:e-mail autor:peter po:12/31/2004.

Vymedzenie podľa typu súboru: Použitie Príklad
Všetky typy súborov všetko druh:všetko
Komunikácia komunikácia druh:komunikácia
Kontakty kontakty druh:kontakty
E-mail email druh:email
Konverzácia cez program Instant Messenger im druh:im
Schôdze schôdze druh:schôdze
Úlohy úlohy druh:úlohy
Poznámky poznámky druh:poznámky
Dokumenty dokumenty druh:dokumenty
Textové dokumenty text druh:text
Hárky hárky druh:hárky
Prezentácie prezentácie druh:prezentácie
Hudba hudba druh:hudba
Obrázky obrázky druh:obrázky
Videá videá druh:videá
Priečinky priečinky druh:priečinky
Názov priečinka názov priečinka, v názovpriečinka:mojedokumenty
Obľúbené obľúbené druh:obľúbené
Programy programy druh:programy

Ak používate niekoľko e-mailových kont a svoj dotaz chcete obmedziť na program Microsoft Office Outlook alebo Outlook Express, môžete použiť indikátor priestor: .

Obmedzenie podľa priestoru, v ktorom je súbor uložený: Použitie Príklad
Súbory súbory priestor:súbory
Outlook outlook priestor:MAPI
Outlook Express oe priestor:oe
 Vlastnosti pre typ súboru: Všetky
Vlastnosť Použitie Príklad
Názov názov, predmet, čo je názov:ukážka
Stav stav stav:ukážka
Dátum dátum dátum:minulý týždeň
Dátum zmeny dátumzmeny, zmenené zmenené:minulý týždeň
Dôležitosť dôležitosť, priorita dôležitosť:vysoká
Veľkosť veľkosť veľkosť:> 50
Vymazané vymazané,jevymazané je:vymazané
Je príloha jepríloha je:príloha
Komu komu, komumeno komu:ukážka
Kópia kópia, menovkópii kópia:ukážka
Spoločnosť spoločnosť spoločnosť:ukážka
Umiestnenie umiestnenie umiestnenie:ukážka
Kategória kategória kategória:ukážka
Kľúčové slová kľúčové slová kľúčové slová:ukážka
Album album album:ukážka
Názov súboru názovsúboru, súbor názovsúboru:ukážka
Žáner žáner žáner:ukážka
Autor autor, vytvoril autor:ukážka
Ľudia ľudia, s s (soňa peter dávid)
Priečinok priečinok, pod, cesta priečinok:ukážka
Prípona prípona, príponasúboru prípona:ukážka
Názov súboru názovsúboru, súbor názovsúboru:ukážka
 Spoločné vlastnosti pre typ súboru: Príloha
Vlastnosť Použitie Príklad
Ľudia ľudia, s ľudia:ukážka
 Vlastnosti pre typ súboru: Kontakt
Vlastnosť Použitie Príklad
Telefón asistenta telefónasistenta telefónasistenta:555-3323
Profesia profesia profesia:ukážka
Prezývka prezývka prezývka:ukážka
Partner partner partner:ukážka
Mesto (práca) mestopráca mestopráca:ukážka
PSČ (práca) psčpráca psčpráca:ukážka
Číslo pre spätné volanie čísloprespätnévolanie čísloprespätnévolanie:ukážka
Telefón do auta telefóndoauta telefóndoauta:ukážka
Deti deti deti:ukážka
Meno meno meno:ukážka
Priezvisko priezvisko priezvisko:ukážka
Fax domov faxdomov faxdomov:ukážka
Pager pager pager:ukážka
Telefón do práce telefónpráca telefónpráca:ukážka
Telefón domov telefóndomov telefóndomov:ukážka
Mobilný telefón mobilnýtelefón mobilnýtelefón:ukážka
Pracovisko pracovisko pracovisko:ukážka
Výročie výročie výročie:včera
Narodeniny narodeniny narodeniny:zajtra
Webová stránka webovástránka webovástránka:www.microsoft.sk
 Vlastnosti pre typ súboru: Komunikácie (e-mail, plánované činnosti)
Vlastnosť Použitie Príklad
Od od, organizátor od:ukážka
Prijaté prijaté, odoslané odoslané: včera
Predmet predmet, názov predmet:ukážka
Má prílohu máprílohu, máprílohy má:príloha
Prílohy prílohy, príloha príloha:prezentácia.ppt
Skrytá kópia skrytá kópia, menovskrytejkópii skrytákópia:ukážka
Adresa v skrytej kópii adresavskrytejkópii, skrytákópia adresavskrytejkópii:ukážka
Adresa v kópii adresavkópii, kópia adresavkópii:ukážka
Príznak na spracovanie príznaknaspracovanie príznaknaspracovanie:2
Adresa prijímateľa adresaprijímateľa, komu adresaprijímateľa:ukážka
Termín splnenia termínsplnenia, termín termín:minulý týždeň
Má príznak mápríznak, spríznakom mápríznak:true
 Vlastnosti pre typ súboru: Kalendár
Vlastnosť Použitie Príklad
Opakovanie opakovanie, opakujesa je:opakovanie
Organizátor organizátor, vytvoril, od organizátor:ukážka
 Vlastnosti pre typ súboru: Dokumenty
Vlastnosť Použitie Príklad
Komentáre komentáre komentáre:ukážka
Naposledy uložil naposledyuložil naposledyuložil:Ján
Správca dokumentu správcadokumentu správcadokumentu:ukážka
Číslo revízie číslorevízie číslorevízie:ukážka
Formát dokumentu formátdokumentu formátdokumentu:ukážka
Naposledy vytlačené naposledyvytlačené naposledyvytlačené:minulý týždeň
 Vlastnosti pre typ súboru: Hudba
Vlastnosť Použitie Príklad
Text text text:ukážka
Bitová rýchlosť bitovárýchlosť, rýchlosť bitovárýchlosť:2
Umelec umelec, vytvoril, od umelec:ukážka
Rok rok rok:ukážka
Trvanie trvanie trvanie:ukážka
Album album album:"najväčšie hity"
Žáner žáner žáner:rock
Text text text:"kaskadér bez peňazí"
Skladba skladba skladba:12
Rok rok rok:> 1980 < 1990
 Vlastnosti pre typ súboru: Obrázok
Vlastnosť Použitie Príklad
Značka fotoaparátu značkafotoaparátu značkafotoaparátu:ukážka
Model fotoaparátu modelfotoaparátu modelfotoaparátu:ukážka
Rozmery rozmery rozmery:ukážka
Orientácia orientácia orientácia:ukážka
Dátum odfotografovania dátumodfotografovania dátumodfotografovania:minulý týždeň
Šírka šírka šírka:ukážka
Výška výška výška:ukážka
 Vlastnosti pre typ súboru: Video
Vlastnosť Použitie Príklad
Názov názov, predmet názov:ukážka
Prípona prípona, príponasúboru prípona:ukážka