Problémy s hľadaním súborov

Microsoft Windows Desktop Search

Problémy s hľadaním súborov

Aplikácia Microsoft Windows Desktop Search pracuje len s programom Microsoft Office Outlook a Microsoft Outlook Express. Ak používate iný e-mailový program, nebudete môcť vyhľadávať e-mailové správy, plánované činnosti ani kontakty.

Ak nemôžete nájsť súbor, o ktorom viete, že existuje, alebo akýkoľvek iný súbor, ktorý hľadáte na počítači, skontrolujte pravopis hľadaných výrazov a potom hľadanie zopakujte. Ak problémy s hľadaním pretrvávajú:

 Potvrdenie dokončenia indexovania

Po nainštalovaní aplikácie Windows Desktop Search ponechajte nejaký čas na dokončenie indexovania na počítači. Ak nemôžete nájsť súbor alebo položku programu Outlook, o ktorej viete, že existuje, príslušný súbor alebo položka možno ešte neboli indexované.

E-mailové správy sa indexujú, iba ak je spustený program Outlook alebo Outlook Express. Ak program Outlook alebo Outlook Express nebol spustený počas pôvodného procesu indexovania, niektoré e-mailové správy alebo iné položky možno neboli indexované. Ak sa chcete presvedčiť, či sú vaše e-mailové správy indexované, spustite program Outlook alebo Outlook Express.

Ak chcete zistiť stav indexovania:

  1. V oblasti upozornení na paneli úloh systému Windows kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu indexovania ikona indexovania.
  2. Kliknite na položku Stav indexovania.
  3. Ak chcete reštartovať indexovanie, kliknite na položku Indexovať.
 Zistenie rozsahu indexovania umiestnení súborov

Aplikácia Windows Desktop Search predvolene indexuje e-mailové súbory a súbory uložené v priečinku Moje dokumenty. Ak ste zmenili umiestnenie priečinka Moje dokumenty alebo ste súbory uložili do iného umiestnenia, môžete zmeniť nastavenia aplikácie Windows Desktop Search a zabezpečiť tak, že položky v týchto umiestneniach sa indexujú a počas hľadania ich bude možné nájsť. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie umiestnení vyhľadávania

 Kontrola používaného e-mailového programu

Aplikácia Microsoft Windows Desktop Search pracuje len s programom Microsoft Office Outlook a Microsoft Outlook Express. Ak používate iný e-mailový program, nebudete môcť vyhľadávať e-mailové správy, plánované činnosti ani kontakty.

 Kontrola predvolených možností hľadania

Pri napísaní hľadaného výrazu do vyhľadávacieho poľa aplikácie Windows Desktop Search sa predvolene hľadajú len súbory na počítači. Ak sa zmení umiestnenie vyhľadávania tak, že aplikácia Windows Desktop Search hľadá najskôr na webe, výsledky zobrazené po napísaní hľadaného slova a stlačení klávesu ENTER nebudú zahŕňať nijaké súbory na počítači.

Ak chcete zmeniť možnosti aplikácie Deskbar, pozrite si tému Konfigurácia možností aplikácie Deskbar

 Reštartovanie aplikácie Windows Desktop Search a dokončenie indexovania počítača
  1. V oblasti upozornení na paneli úloh systému Windows kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu indexovania ikona indexovania.
  2. Kliknite na položku Skončiť.
  3. V ponuke Štart prejdite na položku Všetky programy alebo Programy a kliknite na položku Windows Desktop Search.
  4. Umožnite aplikácii Windows Desktop Search dokončiť indexovanie počítača skôr, ako začnete hľadať súbory. Na dokončenie indexovania budete upozornení.

Poznámky

  • Ak je počítač zaneprázdnený, aplikácia Windows Desktop Search preruší indexovanie, kým počítač neprejde do režimu nečinnosti. Niektoré položky sa preto nemuseli indexovať.
  • Aplikácia Windows Desktop Search indexuje prvý 1 MB textu v každom dokumente. To stačí na to, aby sa dokončilo indexovanie všetkých dokumentov okrem veľmi dlhých dokumentov. Ak sa hľadaný termín vyskytuje vo veľmi dlhom dokumente, niekde za prvým magabajtom (1 MB) textu, nemusíte ho nájsť.