Indexovanie aplikácie Microsoft Windows Desktop Search

Microsoft Windows Desktop Search

Indexovanie aplikácie Microsoft Windows Desktop Search

Indexovanie je kľúčom k aplikácii Microsoft Windows Desktop Search. Po nainštalovaní aplikácie Windows Desktop Search by ste mali ponechať určitý čas na úplné dokončenie indexovania počítača. Aplikácia Windows Desktop Search aktualizuje index vždy po pridaní alebo zmene súboru alebo e-mailovej správy.

Aplikácia Windows Desktop Search vytvára a udržiava index pracovnej plochy počítača. Index pracovnej plochy umožňuje nájsť špecifické slová alebo výrazy v e-mailových správach, plánovaných činnostiach kalendára, dokumentoch, fotografiách a ďalších súboroch v počítači. Aplikácia Windows Desktop Search aktualizuje index vždy po pridaní alebo zmene súboru alebo e-mailovej správy.

Pri prvej inštalácii aplikácie Windows Desktop Search indexuje aplikácia umiestnenia súborov, ktoré ste si vybrali. Ak nedokončíte sprievodcu inštaláciou, aplikácia Windows Desktop Search indexuje priečinok My Documents a e-mailové správy. Môžete si vybrať súbory na indexovanie. Keď je dokončený úvodný index, môžete začať hľadať v počítači.

Zatiaľ čo aplikácia Windows Desktop Search indexuje počítač, v oblasti oznámení systému Windows sa animuje ikona indexovania ikona indexovania. Ak chcete zobraziť stav indexovania, zmeniť nastavenie indexovania, zastaviť alebo prerušiť indexovanie alebo získať pomoc, kliknite pravým tlačidlom myši na túto ikonu.

Poznámka

Predvolene zastaví aplikácia Windows Desktop Search indexovanie, keď je počítač zaneprázdnený alebo je napájaný batériami.