Aplikácia Microsoft Windows Desktop Search nefunguje

Microsoft Windows Desktop Search

Aplikácia Microsoft Windows Desktop Search nefunguje
Ak aplikácia Microsoft Windows Desktop Search nie je spustená, nebudete môcť na počítači hľadať súbory ani e-mailové položky.

Po nainštalovaní aplikácie Windows Desktop Search sa do priečinka Pri spustení pridá odkaz na aplikáciu, aby sa mohla automaticky spúšťať pri každom reštartovaní počítača. Ak ste odkaz z priečinka Pri spustení odstránili, prípadne ste zatvorili aplikáciu Windows Desktop Search pomocou Správcu úloh alebo ak kliknete pravým tlačidlom myši na ikonu indexovania ikona indexovania a potom na položku Skončiť, musíte reštartovať aplikáciu Windows Desktop Search, aby ste na hľadanie v počítači mohli používať aplikáciu Toolbar.

Ak chcete reštartovať aplikáciu Windows Desktop Search, v ponuke Štart ukážte na položku Všetky programy alebo Programy a potom kliknite na položku Windows Desktop Search.