Konfigurácia možností aplikácie Deskbar

Microsoft Windows Desktop Search

Konfigurácia možností aplikácie Deskbar
  1. Kliknite vo vnútri do vyhľadávacieho poľa aplikácie Deskbar, logo logo systému Windows a potom ukážte na položku Deskbar – možnosti.
  2. Vyberte z uvedených možností:
    • Povoliť hľadanie už pri písaní: Vyberte, či chcete, aby aplikácia Windows Desktop Search začala vyhľadávať pri písaní.
    • Uložiť históriu hľadania: Vyberte, či chcete zobraziť históriu hľadania v okne s výsledkami aplikácie Windows Desktop.
    • Zobraziť tlačidlo Prejsť: Skryte alebo zobrazte tlačidlo Prejsť tlačidlo Prejsť.
    • Hľadať na počítači alebo Hľadať na webe: Vyberte, či má byť predvoleným umiestnením počítač alebo Internet.

Poznámka

Znamienko začiarknutia znamená, že možnosť je vybratá.