Nemožno otvoriť správu programu Microsoft Outlook Express

Microsoft Windows Desktop Search

Nemožno otvoriť správu programu Microsoft Outlook Express
Ak ste program Microsoft Outlook Express konfigurovali len na preberanie hlavičiek z kont na serveri, napríklad Hotmail, pri otváraní správy z výsledkov aplikácie Microsoft Windows Desktop Search sa môžu vyskytnúť problémy. V okne s ukážkou výsledkov aplikácie Windows Desktop Search sa môže navyše zobraziť správa, že program Outlook Express nie je spustený.

Tento problém možno vyriešiť nakonfigurovaním programu Outlook Express tak, aby pri každom pripojení k serveru preberal celý obsah správ.

Ďalšie informácie nájdete v časti o používaní e-mailových kont na serveri v Pomocníkovi programu Outlook Express.