6.1. Wprowadzenie do wybierania obiektów

DIA

6.1. Wprowadzenie do wybierania obiektów

Wybieranie obiektów jest prawdopodobnie najczęstszą operacją w trakcie pracy z programem Dia. Od chwili stworzenia obiektu do obmyślania wyglądu tworzonego diagramu zawsze można wybrierać obiekty aby poprawnie je ustawić.

Po wybraniu obiektów, należy przemieścić zaznaczenie na obiekt do modyfikacji. Nieznaznaczony obiekt nie może być modyfikowany.

Wybieranie obiektów może być dokonywane na wiele różnych sposobów, także można przeprowadzić wiele działań na wybranych obiektach.

Można wybierać obiekty w celu przemieszczenia ich w diagramie lub do pogrupowania ich w logiczny sposób w celu łatwiejszej ich manipulacji, łączenia z innymi lub po prostu w celu usunięcia ich z diagramu.