1.4. Tworzenie płócien

DIA

1.4. Tworzenie płócien

Wczystkie diagramy są rysowane na swoich własnych płótnach. Aby utworzyć nowe płótno należy wybrać Plik->Nowy diagram Pojawi się nowe płótno okna.