7.1. Wprowadzenie do wczytywania i zapisywania

DIA

7.1. Wprowadzenie do wczytywania i zapisywania

Dia korzysta z modelu zapisu wkorzystywanego przez wiele aplikacji nabiurkowych: należy zapisać odpowiednio dowolne płótna, które mają być zachowane do późniejszego użycia. Aby zapisać plik należy wybrać opcje Plik->Zapisz z głównego menu podręcznego. Otwarte zostanie okno zapisu. Płótno jest zapisywane w formacie XML Dia. Nie jest dodawane automatycznie żadne rozszerzenie, więc dobrym pomysłem jest odpowiednie dodanie rozszerzenia '.dia' do wprowadzonej nazwy.

Aby wczytać płótno z pliku poprzednio zapisanego przez Dia lub stworzonego przez inną aplikację należy wybrać opcje Plik->Otwórz... z głównego menu podręcznego. Wyświetlone zostanie okno otwierania; należy wybrać plik i kliknąć przycisk Otwórz. Okno otwierania jest standardowe z wyjątkiem podręcznego menu z napisem Określ typ pliku. Należy wybrać format otwieranego pliku (Dia XML lub Drawing Interchange) jeśli Dia automatycznie nie wykryje formatu pliku.

Alternatywną metodą wczytania pliku jest uruchomienie Dia z wiersza poleceń z nazwą poliku podaną jako argument.