3.2.4. Usuwanie obiektów

DIA

3.2.4. Usuwanie obiektów

Aby usunąć obiekt, należy go wybrać za pomocą kliknięcia. Pojawią się zielone skrzynki. Naciśnięcie sekwencji klawiszy Ctrl+D spowoduje zniknięcie obiektu.