3.2.2. Przemieszczanie obiektów

DIA

3.2.2. Przemieszczanie obiektów

W momencie gdy obiekt jest umieszczany na płótnie, wraz z nimp ojawia się mała zielona ramką opisującą krawędzie.

Kropki dopasowujące

Figure 3.1. Kropki dopasowujące


Przestrzeń wewnątrz ramek jest przestrzenią obiektu. Kliknięcie i przytrzymanie a następnie przesunięcie kursora myszy przemieszcza również obiekt w inne miejsce na diagramie.