3.2.3. Zmiana rozmiarów obiektów

DIA

3.2.3. Zmiana rozmiarów obiektów

Poprzedni akapit wyjaśniał koncepcję zielonych ramek. Są one używane do zmiany romiarów obiektu. Aby je zmienić należy kliknąć zielonej ramce klawisz myszy. Przytrzymując klawisz można za pomocą zmiany pozycji kursora myszy zmienić rozmiar obiektu. Zwolnienie klawisza ustawia żądany romiar.

W tym samym czasie narożne zielone przycisku zmienią swoją wysokość i szerokość. Dwa na górnej i dolnej krawędzi, w centrum zmienią wysokość zaś dwa na lewej i prawej krawędzi, w centrum zmienią szerokość.

[Tip] Tip

Aby przeciągnąć z użyciem przycisków narożnych, lecz zachować przy tym proporcie, należy czasie zmiany rozmiaru przytrzymać klawisz shift. Ta funkcja może być stosowana do specjalnych obiektów, nie dla regularnych kształtów.