3.2.1. Dodawanie obiektów

DIA

3.2.1. Dodawanie obiektów

Dodanie obiektu do diagramu tworzonego za pomocą Dia odbywa się poprzez kliknięcie na żądany obiekt w pasku narzędziowym w celu wyboru rodzaju obiektu, który ma być narysowany. Następnie poprzez kliknięcie na płótno diagramu można umieścić wybrany obiekt w diagramie.

Dia umożliwia korzystanie z dwóch typów obiektów:

  • Obiekty definiowane przez użytkownika pozwalają na tworzenie własnych obiektów opartych na wstępnie stworzonym szablonie.

    Na przykład klikając na kwadratowy obiekt i umieszczając go na diagramie stworzony zostanie kwadrat. Jednak wymiary obiektu mogą zostać zmienione. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Zmiana rozmiaru obiektów

  • Obiekty wstępnie zdefiniowane są w większości zaprojektowane w sposób uniemożliwiający ich modyfikację. Można zmieniać ich rozmiar, lecz same obiekty nie mogą być zmieniane.