Brug af stereoskopisk 3D-lasersyn

Stereoskopisk 3D

Brug af stereoskopisk 3D-lasersyn

  1. Fra NVIDIA Kontrolpanel-ruden med navigationstræet vælger du Indstil stereoskopisk 3D under Stereoskopisk 3D for at åbne den tilknyttede side.

  2. Klik på Skift 3D-lasersyn for at åbne den tilknyttede dialogboks.

  3. Fra dialogboksen Skift 3D-lasersyn afkrydser du feltet Aktivér 3D-lasersyn for konfigurerede spil.

  4. Under Vælg et lasersyn ruller du igennem valgmulighederne for lasersyn og klikker derefter på den, som du ønsker at bruge.

  5. Under Gennemsigtighed klikker og trækker du glideknappen til det ønskede niveau af gennemsigtighed.

  6. Du kan også indtaste en gennemsigtighedsværdi i feltet % – fra 0% (uigennemsigtig) til 100% (gennemsigtig).

  7. Klik på OK.

  8. Klik på Ja i bekræftelsesdialogboksen Nulstil 3D-lasersyn.

Lasersynet vises, når stereoskopiske 3D-effekter aktiveres under et spil. Deaktivér det syn, som stilles til rådighed af spillet, for at undgå forvirring.

Relaterede emner