Sådan aktiveres 3D Vision Pro med Quadro GPU'er

Stereoskopisk 3D

Når du installerer 3D Vision Pro-softwaren for første gang, stiller installationen en indstillingsguide til rådighed, der vil hjælpe dig med at konfigurere 3D Vision Pro-hardwaren korrekt.  Du kan også køre guiden på et senere tidspunkt som beskrevet her.

Sådan aktiveres 3D Vision Pro med Quadro GPU'er

 1. Fra NVIDIA Kontrolpanel-ruden med navigationstræet vælger du Administrer 3D-indstillinger under 3D-indstillinger for at åbne den tilknyttede side.

 2. Klik på fanebladet Globale indstillinger.

 3. Fra feltet Indstillinger klikker du på Stereo – Skærmtilstand og vælger derefter den relevante 3D Vision Pro-indstilling, afhængigt af din stereohardware.

 4. Aktivér stereoskopisk 3D ifølge de programmer, som du har planer om at se 3D-stereo i:

Forbrugerstereo: Sådan bruges NVIDIA Stereoskopisk 3D-driveren til DirectX-spil (understøttes ikke under Windows XP) –

 1. Klik på Stereo – Aktivér fra feltet Indstillinger og vælg derefter Fra.

 2. Klik på Anvend.

 3. Fra NVIDIA Kontrolpanel-ruden med navigationstræet vælger du Indstil stereoskopisk 3D under Stereoskopisk 3D for at åbne den tilknyttede side.

 4. Afkryds feltet Aktivér stereoskopisk 3D for at aktivere NVIDIA stereoskopisk 3D, og klik derefter på Anvend.

Kvadrant bufferlagret stereo: Sådan bruges kvadrant bufferlagret professionel stereo –

 1. Klik på Stereo – Aktivér fra feltet Indstillinger og vælg derefter Til.

 2. Klik på Anvend.

 3. Fra NVIDIA Kontrolpanel-ruden med navigationstræet vælger du Indstil stereoskopisk 3D under Stereoskopisk 3D for at åbne den tilknyttede side.

 4. Fjern afkrydsningen fra feltet Aktivér stereoskopisk 3D for at deaktivere NVIDIA stereoskopisk 3D, og klik derefter på Anvend.

 

Relaterede emner