Indstil stereoskopisk 3D

Stereoskopisk 3D

Indstil stereoskopisk 3D

Benyt denne side til aktivere og ændre stereoskopiske 3D-indstillinger.

Aktivér stereoskopisk 3D: Vælg at aktivere stereoskopisk 3D til dine spil, såvel som for at aktivere kontrolenhederne på denne side.

altBemærk: Stereoskopisk 3D kan ikke aktiveres, hvis den variable opdateringshastighed er aktiveret.

Dybde: Dybdeglideknappen styrer afstanden imellem de objekter, som er tættest på og længst væk i scenen. Juster dybden ifølge dit komfortniveau i forbindelse med stereoskopisk 3D-visning. Du kan også justere dybden ved brug af tastaturgenveje, mens du spiller et spil.

Stereoskopisk 3D-skærmtype: Den stereoskopiske 3D-tilstand, som understøttes af den primære skærm, registreres automatisk under guideinstallationen. Guiden fastslår, om din skærm er i stand til at udføre stereoskopisk 3D-visning. Brug rullelisten til at vælge den tilstand, der understøttes af din skærm, hvis der er mere end en type til rådighed.

altNotat om 3DTV Play: Hvis et HDMI 3D-tv eller en skærm er forbundet, og dit system er licenseret til 3DTV Play, så vil rullelisten indeholde følgende to valgmuligheder:

  • 3DTV Play: Dette er standardindstillingen for HDMI 3D-tv'er, og i de fleste tilfælde skulle det ikke være nødvendigt at ændre den.  

  • HDMI-skakbræt: (Avancerede brugere) Hvis dit tv er i stand til at understøtte skakbrætformatet til stereoskopisk 3D, så vælg denne indstilling hvis du vil drage fordel af mulighederne i dette format, såsom support til 3D-opløsninger op til 1080p ved 60 Hz opdateringshastighed.  Hvis du vælger denne indstilling, skal du også konfigurere dit tv manuelt for at acceptere skakbrætformatet, før du spiller stereoskopisk 3D-indhold.  

Skift 3D-lasersyn: Trådkorssyn i FPS-spil (First-Person Shooter) placeres normalt ved skærmdybde i stereoskopisk 3D-visning, hvilket gør det svært at sigte. NVIDIA har oprettet en konfiguration for visse FPS-spil, som sætter det interne lasersyn ved den korrekte dybde, og det er ikke nødvendigt for brugeren at konfigurere noget. For alle andre FPS-spil stiller NVIDIA en valg af 3D-lasersyn til rådighed, som vises korrekt på målobjektet. Du kan vælge et af disse lasersyn og kan også justere gennemsigtigheden. Lasersynet vises, når stereoskopisk 3D aktiveres under et spil. Deaktivér det syn, som stilles til rådighed af spillet, for at undgå forvirring.

Angiv tastaturgenveje: Tastaturgenvejene er i-spil-genvejstaster, som kan bruges til at ændre stereoskopiske 3D-indstillinger. Du kan ændre enhver af genvejene eller gendanne dem til fabrikkens standardindstillinger.

Skjul stereoskopiske 3D-effekter, når spil begynder: Normalt aktiveres stereoskopisk 3D, så snart at spillet begynder. Afkryds dette felt, hvis du vil aktivere stereoskopisk 3D ved brug af tastaturgenvejene på et tidspunkt, efter at spillet starter. Måske ønsker du at se spillemenuer og indstillingsskærmbilleder med stereoskopisk 3D slukket. Denne indstilling er kun til rådighed med Quadro professionel stereo.

Vælg når skærmen er i 3D-tilstand: Din skærm skal være indstillet til en højere opdateringshastighed, når der køres 3D-programmer i aktiv stereoskopisk 3D. Dette sker typisk automatisk, når et 3D-program startes, og derefter skifter skærmen tilbage til din normale opdateringshastighed, når 3D-programmet lukkes. Der vil forekomme noget skærmflimmer under nulstilling af skærmtilstanden. Denne indstilling lader dig styre, hvornår skærmens opdateringshastighed nulstilles.

altBemærk: Denne kontrolenhed er ikke til rådighed med HDMI 3D-skærme, 3D-skærme som bruger passiv 3D-teknologi, eller med Windows 8 og senere Microsoft Windows-operativsystemer.  

    • Altid: Den højere stereo 3D-opdateringshastighed er altid angivet, selv når der ikke køres 3D-programmer. Dette forhindrer skærmtilstanden i at blive nulstillet, hver gang der åbnes eller lukkes et 3D-program.

    • Kun når 3D-programmer kører: Skærmtilstanden nulstilles til stereo 3D-opdateringshastigheden, hver gang du starter eller slutter et 3D-program – enten i en tilstand med fuld skærm eller vinduer.

    • Kun når 3D-programmer kører på fuld skærm: Skærmtilstanden nulstilles til stereo 3D-opdateringshastigheden, hver gang du starter et 3D-program i en tilstand med fuld skærm. Med denne indstilling vil du ikke kunne spille 3D-spil med vinduer i stereoskopisk 3D.  

Test stereoskopisk 3D: Dette kører et testprogram, som du kan bruge til at bekræfte, hvordan stereoskopisk 3D ser ud på dit system, og til at fastslå de skærmindstillinger, som producerer den bedste stereoskopiske 3D-effekt. Denne knap vises, når stereoskopisk 3D er aktiveret. Klik på pilen for at få adgang til følgende indstillinger:

Kør installationsguide: Kør guiden for at indstille og konfigurere din stereoskopiske 3D-hardware og -software. Denne indstilling vises ikke, hvis OpenGL-stereo er aktiveret, eller hvis 3D-skærmtypen bruger passiv 3D-teknologi.

Kør medicinsk billedtest: Den medicinske billedtest hjælper dig med at bekræfte din evne til at se stereoskopiske 3D-billeder.  Testen køres under installationsguiden. Det anbefales dog på det kraftigeste, at hver nye bruger kører den medicinske billedtest før, der spilles spil i stereoskopisk 3D.  Denne indstilling vises ikke, hvis 3D-skærmtypen bruger passiv 3D-teknologi.

 

 

Relaterede emner