Sådan aktiveres 3D Vision Pro med GeForce GPU'er

Stereoskopisk 3D

Når du installerer 3D Vision Pro-softwaren for første gang, stiller installationen en indstillingsguide til rådighed, der vil hjælpe dig med at konfigurere din 3D Vision Pro-hardware korrekt.  Du kan også køre guiden på et senere tidspunkt som beskrevet her.

Sådan aktiveres 3D Vision Pro med GeForce GPU'er

 1. Fra NVIDIA Kontrolpanel-ruden med navigationstræet vælger du Indstil stereoskopisk 3D under Stereoskopisk 3D for at åbne den tilknyttede side.

 2. Klik på Kør installationsguide for at starte den trinvise guide, der hjælper dig med at indstille og teste al den påkrævede hardware til at se stereoskopiske 3D-effekter.

 3. Dette trin er ikke nødvendigt, hvis du allerede har konfigureret og afprøvet din konfiguration efter at have installeret 3D Vision Pro-softwaren.

 4. Når først din hardware er blevet indstillet korrekt, kan du aktivere stereoskopisk 3D fra denne side på følgende måde:

  1. Afkryds feltet Aktivér stereoskopisk 3D.

  2. Hvis du har mere end en type stereoskopisk 3D-fremviser, så klikker du på listepilen Stereoskopisk 3D-skærmtype og vælger 3D Vision Pro.

  3. Hvis du ikke ønsker, at stereoskopisk 3D skal træde i kraft, før efter spillet begynder, afkrydser du feltet Skjul stereoskopiske 3D-effekter.

  4. Du kan aktivere stereoskopiske 3D-effekter ved brug af genvejstasterne eller knapkontrolenheden på NVIDIA IR-emitteren.

   Standardgenvejstasten for aktivering af stereoskopiske 3D-effekter i et spil er [Ctrl+T].

  5. Klik på Anvend.