Administrer 3D Vision Pro

Stereoskopisk 3D

Administrer 3D Vision Pro

Benyt denne side til at konfigurere NVIDIA® 3D Vision™ Pro-indstillinger.

Du kan indstille nye briller, ændre hub-modtagerområdet, se hvilke briller er synkroniseret med hubben, og vælge en anden kanal for at forbedre signalstyrken med hub og briller.

Afsnittet Briller

Briller tilsluttet: Viser hvor mange briller, der er forbundet og synkroniseret med hubben.

Tilføj briller: Klik for at åbne dialogen Tilføj briller, som giver dig mulighed for at synkronisere et par stereobriller med hubben.

Opdater: Opdaterer listen med briller, som er synkroniseret med hubben.

Handlinger: Klik på pilen og vælg derefter en handling, som skal foretages. Handlingen gør sig gældende for det brillepar, som er valgt på listen med tilsluttede briller.

  • Identificer – Får lysdioden på det valgte brillepar til at blinke.  

  • Omdøb – Åbner dialogboksen Omdøb briller, som giver dig mulighed for at tildele et andet navn til det valgte brillepar.

  • Fjern – Fjerner det valgte brillepar fra listen og kobler brillerne fra hubben.

Vælg hub-område: Klik på pilen og vælg derefter det ønskede hub-område.

    • Kortrækkende – op til 2 meter (6,5 fod)

    • Mellemdistance – op til 10 meter (32 fod)

    • Langtrækkende – hele hubbens område.  

 

Afsnittet Stereoindstillinger

Bemærk: Kontrolenhederne og oplysningerne i dette afsnit gør sig kun gældende for Quadro-kort, og ikke for GeForce GPU'er.

Stereo: Tilkendegiver hvorvidt stereoskopisk 3D er aktiveret for Quadro-kortet. Du ændrer statussen ved at klikke på linket, hvilket åbner siden 3D-indstillinger -> Administrer 3D-indstillinger. Fra fanebladet Globale indstillinger ændrer du derefter indstillingen Stereo – Aktivér til enten Til eller Fra, afhængigt af om du ønsker at aktivere kvadrant bufferlagret stereo (Til) eller deaktivere kvadrant bufferlagret stereo (Fra).

Skærmtilstand: Tilkendegiver den type stereohardware, som du benytter. Dette er den samme indstilling, som blev angivet på siden 3D-indstillinger -> Administrer 3D-indstillinger -> Globale indstillinger -> Stereo – Skærmtilstand-indstilling.

Start testprogram: Klik for at starte en OpenGL stereoskopisk 3D-demo, så du kan bekræfte stereo 3D-funktionaliteten på dit system. Programmet starter i et vindue.

 

Afsnittet Kanaloplysninger

Signalstyrke: Viser signalstyrken på den aktuelle hub-kanal.

Vælg automatisk næste kanal: Klik for at vælge en anden hub-kanal i tilfælde af, at din aktuelle kanal har en lav signalstyrke.

 

 

Relaterede emner