Testning af stereoskopisk 3D på dit system

Stereoskopisk 3D

Testning af stereoskopisk 3D på dit system

 1. Fra NVIDIA Kontrolpanel-ruden med navigationstræet vælger du Indstil stereoskopisk 3D under Stereoskopisk 3D for at åbne den tilknyttede side.

 2. Afkryds feltet Aktivér stereoskopisk 3D.

 3. Klik på Test stereoskopisk 3D for at åbne den tilknyttede dialogboks.

 4. Under Skærmindstillinger justerer du opløsningsglideknappen, antialiasing-niveauet og opdateringshastigheden til de indstillinger, som du ønsker at teste, hvorefter du klikker på Anvend.

 5. Valgmulighederne for opdateringshastighed vises kun for sidespejlingsstereo.

  Du kan også ændre indstillingerne under testen.

 6. Klik på Start testprogram.

 7. Testprogrammet vises på fuld skærm, og viser den opløsning og opdateringshastighed, hvorved testen køres.

 8. Hvis du vil foretage justeringer, mens testen kører, trykker du på F1 for at tilkalde en menu, som viser en liste over de genvejstaster, du kan bruge til at justere opdateringshastigheden og opløsningen.

 9. Du kan også bruge tastaturgenvejene til at justere stereoskopiske 3D-indstillinger og blive bekendt med, hvordan indstillingerne påvirker billedet.

 10. Hvis du vil foretage yderligere ændringer ved brug af dialogen, trykker du på ESC-tasten for at vende tilbage til dialogen Test stereoskopisk 3D, foretager dine ændringer, klikker på Anvend, og derefter på Start testprogram.

 11. Når du er færdig med at køre testen, trykker du på ESC-tasten og klikker derefter på Luk.

Relaterede emner