Aktivering af stereoskopisk 3D

Stereoskopisk 3D

Aktivering af stereoskopisk 3D

 1. Fra NVIDIA Kontrolpanel-ruden med navigationstræet vælger du Indstil stereoskopisk 3D under Stereoskopisk 3D for at åbne den tilknyttede side.

 2. Klik på Kør installationsguide for at starte den trinvise guide, der hjælper dig med at indstille og teste al den påkrævede hardware til at se stereoskopiske 3D-effekter.

 3. Dette trin er ikke nødvendigt, hvis du bruger NVIDIA 3D Vision-hardware, og du allerede har konfigureret og afprøvet din konfiguration efter at have installeret softwaren.

 4. Når først din hardwaren er blevet indstillet korrekt, kan du aktivere stereoskopisk 3D fra denne side på følgende måde:

  1. Afkryds feltet Aktivér stereoskopisk 3D.

  2. Hvis du har mere end en type stereoskopisk 3D-viewer, så klikker du på listepilen Stereoskopisk 3D-skærmtype og vælger den, som du ønsker at benytte.

  3. Hvis du ikke ønsker, at stereoskopisk 3D skal træde i kraft, før efter spillet begynder, afkrydser du feltet Skjul stereoskopiske 3D-effekter.

  4. Du kan aktivere stereoskopiske 3D-effekter ved brug af genvejstasterne eller knapkontrolenheden på NVIDIA IR-emitteren.

   Standardgenvejstasten for aktivering af stereoskopiske 3D-effekter i et spil er [Ctrl+T].

  5. Klik på Anvend.

Særlige instruktioner for Quadro-kort

Hvis dit system har et Quadro-kort af en højere klasse installeret, så skal kvadrant bufferlagret stereo være deaktiveret for at benytte forbrugerstereoskopisk 3D. Gør følgende for at sørge for, at kvadrant bufferlagret stereo er deaktiveret:

 1. Fra NVIDIA Kontrolpanel-ruden med navigationstræet vælger du Administrer 3D-indstillinger under 3D-indstillinger for at åbne den tilknyttede side.

 2. Klik på fanebladet Globale indstillinger.

 3. Klik på Stereo – Aktivér fra feltet Indstillinger og vælg derefter Fra.

 4. Klik på Anvend.

 

Relaterede emner