Microsoft Windows Desktop Search se ne pokreće

Microsoft Windows Desktop Search

Microsoft Windows Desktop Search se ne pokreće
Ako se Microsoft Windows Desktop Search ne izvodi, nećete moći pronaći datoteke i stavke e-pošte na svom računalu.

Prilikom instaliranja Windows Desktop Search prečac se automatski dodaje mapi Polazni programi tako da se automatski pokreće prilikom svakog pokretanja računala. Ako ste taj prečac uklonili iz mape Polazni programi ili ako ste zatvorili Windows Desktop Search pomoću upravitelja zadataka ili desnim klikom miša na ikonu indeksiranja ikona indeksiranja, a zatim kliknuli Izlaz, u ovom slučaju morate ponovno pokrenuti Windows Desktop Search prije korištenja Toolbar za pretraživanje vašeg računala.

Za ponovno pokretanje programa Windows Desktop Search u izborniku Start, pokažte na Svi programi ili Programi, a zatim kliknite Windows Desktop Search.