Pravila naprednog pretraživanja

Microsoft Windows Desktop Search

Pravila naprednog pretraživanja

Sljedeće tablice opisuju sintaksu koja se koristi sa Microsoft Windows Desktop Search, kao i svojstva koja se mogu ispitati za pojedinu kategoriju datoteke prikazane u Windows Desktop Search prozoru rezultata.

Upit možete ograničiti na određeno mjesto, određene vrste datoteka ili svojstva unutar tih vrsta ili određene "skupine datoteka". Skupine datoteka odnose se na kategoriju prikazanu na vrhu prozora rezultata Windows Desktop Search.

 Desktop Search sintaksa
Ključna riječ/simbol Primjer Funkcija
NOT socijalna NOT zaštita Pronalazi stavke koje sadrže socijalna, ali ne i zaštita
- socijalna -zaštita Pronalazi stavke koje sadrže socijalna, ali ne i zaštita
OR socijalna OR zaštita Pronalazi stavke koje sadrže socijalna ili zaštita
Navodnici "socijalno osiguranje" Pronalazi stavke koje sadrže točnu frazu socijalno osiguranje
Okrugle zagrade (socijalno osiguranje) Pronalazi stavke koje sadrže socijalno i osiguranje bilo kojim redom
> datum:>11/05/04

veličina:>5

Pronalazi stavke koje sadrže datum nakon 11/05/04

Pronalazi stavke veće od 5

< datum:<11/05/04

veličina:<5

Pronalazi stavke koje sadrže datum prije 11/05/04

Pronalazi stavke manje od 5

Bilješke

  • Logički operatori moraju biti upisani velikim slovima.
  • Ne možete koristiti dvije ključne riječi u istom upitu (na primjer, NOT i OR).
 Boolove značajke
Svojstvo Primjer Funkcija
has:attachment izvještaj has:attachment Pronalazi stavke sadržaja izvještaj koji ima privitke. Isto kao i hasattachment:true
is:attachment izvještaj is:attachment Pronalazi stavke koji imaju privitke koji sadrže izvještaj. Isto kao i isattachment:true
before: before:10/9/2004 Pronalazi stavke čije polje PrimaryDate sadrži datum prije 10/9/2004.
after: after:10/9/2004 Pronalazi stavke čije polje PrimaryDate sadrži datum nakon 10/9/2004.
author: author:jake Pronalazi stavke u kojima je jake u svojstvu autora.
author:"ime" author:"jake zukowski" Pronalazi stavke u kojima je jake zukowski, tim redom, u svojstvu autora.
author:(ime) author:(jake zukowski) Pronalazi stavke u kojima su jake i zukowski u svojstvu autora.
author:(ime OR ime) author:(jake OR bob) Pronalazi stavke u kojima su jake ili bob u svojstvu autora.
author:ime ime author:jake bob Pronalazi stavke u kojima je jake u svojstvu autora, a bob se nalazi bilo gdje u dokumentu.
from:ime from:jake Pronalazi stavke s imenom jake unutar fromName ILI fromAddress, jer je "from" naziv svojstva i za fromName, a i za fromAddress.
 Datumi i rasponi datuma

Da bi ste odredili raspon datuma, unesite svojstvo, a nakon njega dva datuma. Zatvoreni rasponi datuma, naznačeni su unosom .. Na primjer, unesite from:david sent:11/05/04..11/05/05. Windows Desktop Search prepoznaje sve Windows formate datuma, također prepoznaje i sljedeće vrijednosti:

  • Relativni datumi: Na primjer, danas, sutra, jučer
  • Relativni datumi s više riječi: Na primjer, this week, next month, last week, past month, coming year.
  • Dani: nedjelja, ponedjeljak ... subota
  • Mjeseci siječanj, veljača... prosinac

 Brojevi i rasponi
Sintaksa Rezultati
size:>50 < 70 Traži datume s vrijednošću svojstva Size između 50 i 70.
date:>2/7/05 < 2/10/05 Traži datume u svojstvu Date između 2/7/05 i 2/10/05.
 Uobičajena svojstva vrste datoteke

Gore navedena sintaksa može se upotrebljavati s bilo kojim od sljedećih svojstava datoteka. Na primjer, da biste pronašli e-poštu koju je poslao "jake" u 2005. godini, upit bi trebao izgledati ovako: kind:email author:jake after:12/31/2004.

Da biste ograničili vrstom datoteke: Upotrijebite Primjer
Sve vrste datoteka everything kind:everything
Komunikacije communications kind:communications
Kontakti contacts kind:contacts
E-pošta email kind:email
Instant Messenger razgovori im kind:im
Sastanci meetings kind:meetings
Zadaci tasks kind:tasks
Napomene notes kind:notes
Dokumenti docs kind:docs
Tekstualni dokumenti text kind:text
Proračunske tablice spreadsheets kind:spreadsheets
Prezentacije presentations kind:presentations
Glazba music kind:music
Slike pics kind:pics
Videozapisi videos kind:videos
Mape folders kind:folders
Naziv mape foldername, in foldername:mydocs
Favoriti favorites kind:favorites
Programi programs kind:programs

Ako koristite nekoliko računa e-pošte i želite ograničiti upit na Microsoft Office Outlook ili na Outlook Express, možete koristiti store: pokazatelj.

Ograničavanje mjestom spremanja datoteke: Upotrijebite Primjer
Datoteke files store:files
Outlook outlook store:MAPI
Outlook Express oe store:oe
 Svojstva vrste datoteke: Sve
Svojstvo Upotrijebite Primjer
Naslov title, subject, about title:sample
Stanje status status:sample
Datum date date:last week
Promjena datuma datemodified, modified modified:last week
Važnost importance, priority importance:high
Veličina size size:> 50
Izbrisano deleted,isdeleted is:deleted
Je attachment isattachment is:attachment
Za to, toname to:sample
Kopija cc, ccname cc:sample
Tvrtka company company:sample
Mjesto location location:sample
Kategorija category category:sample
Ključne riječi keywords keywords:sample
Album album album:sample
Naziv datoteke filename, file filename:sample
Žanr genre genre:sample
Autor author, by author:sample
Osobe people, with with (sonja mo david)
Mapa folder, under, path folder:sample
Ekst. ext, fileext ext:sample
Naziv datoteke filename, file filename:sample
 Uobičajena svojstva vrste datoteke: Privitak
Svojstvo Upotrijebite Primjer
Osobe people, with people:sample
 Svojstva vrste datoteke: Kontakt
Svojstvo Upotrijebite Primjer
Telefon pomoćnika assistantsphone assistantsphone:555-3323
Profesija profession profession:sample
Nadimak nickname nickname:sample
Supružnik spouse spouse:sample
Poslovni grad businesscity businesscity:sample
Poslovni poštanski broj businesspostalcode businesspostalcode:sample
Broj za povratni poziv callbackphonenumber callbackphonenumber:sample
Telefon u automobilu carphone carphone:sample
Djeca children children:sample
Ime firstname firstname:sample
Prezime lastname lastname:sample
Kućni faks homefax homefax:sample
Javljač pager pager:sample
Poslovni telefon businessphone businessphone:sample
Kućni telefon homephone homephone:sample
Mobilni telefon mobilephone mobilephone:sample
Ured office office:sample
Godišnjica anniversary anniversary:yesterday
Rođendan birthday birthday:tomorrow
Web-stranica webpage webpage:www.microsoft.com
 Svojstva za vrstu datoteke: Komunikacije (e-pošta, obveze)
Svojstvo Upotrijebite Primjer
Od from, organizer from:sample
Primljeno received, sent sent: yesterday
Predmet subject, title subject:sample
Ima privitak hasattachment, hasattachments has:attachment
Privici attachments, attachment attachment:presentation.ppt
Skrivena kopija bcc, bccname bcc:sample
Adresa skrivene kopije bccaddress, bcc bccaddress:sample
Adresa kopije ccaddress, cc ccaddress:sample
Zastavica uputa za daljnji rad followupflag followupflag:2
Za adresu toaddress, to toaddress:sample
Krajnji rok duedate, due due:last week
Ima zastavicu hasflag, isflagged hasflag:true
 Svojstva vrste datoteke: Kalendar
Svojstvo Upotrijebite Primjer
Ponavljanje recurring, isrecurring is:recurring
Organizator organizer, by, from organizer:sample
 Svojstva vrste datoteke: Dokumenti
Svojstvo Upotrijebite Primjer
Komentari comments comments:sample
Posljednji spremio lastsavedby lastsavedby:Josh
Upravitelj dokumentima documentmanager documentmanager:sample
Broj revizija revisionnumber revisionnumber:sample
Oblik dokumenta documentformat documentformat:sample
Datum posljednjeg ispisa datelastprinted datelastprinted:last week
 Svojstva vrste datoteke: Glazba
Svojstvo Upotrijebite Primjer
Tekstovi lyrics lyrics:sample
Brzina prijenosa bitrate, rate bitrate:2
Izvođač artist, by, from artist:sample
Godina year year:sample
Trajanje duration duration:sample
Album album album:"greatest hits"
Žanr genre genre:rock
Tekstovi lyrics lyrics:"happy birthday to you"
Pjesma track track:12
Godina year year:> 1980 < 1990
 Svojstva vrste datoteke: Slika
Svojstvo Upotrijebite Primjer
Proizvođač kamere cameramake cameramake:sample
Model kamere cameramodel cameramodel:sample
Dimenzije dimensions dimensions:sample
Usmjerenje orientation orientation:sample
Slikano dana datetaken datetaken:last week
Širina width width:sample
Visina height height:sample
 Svojstva vrste datoteke: Video
Svojstvo Upotrijebite Primjer
Naziv name, subject name:sample
Ekst. ext, fileext ext:sample