Problemi s pronalaženjem datoteke

Microsoft Windows Desktop Search

Problemi s pronalaženjem datoteke

Microsoft Windows Desktop Search radi samo s Microsoft Office Outlook i Microsoft Outlook Express. Ako koristite drugi program e-pošte, neće moći pretraživati poruke e-pošte, sastanke ili kontakte.

Ako ne možete pronaći datoteku za koju znate da postoji ili ne možete pronaći ništa na računalu, provjerite jeste li ispravno upisali riječ za pretraživanje, a zatim ponovo pokrenite pretraživanje. Ako to ne uspije:

 Potvrdite da je indeksiranje dovršeno

Prilikom instalacije Windows Desktop Search mora proteći određeno vrijeme da bi se indeksiranje dovršilo na vašem računalu. Ako ne možete pronaći datoteku ili Outlook stavku za koju ste sigurni da postoji, datoteka ili stavka možda još nisu indeksirane.

Poruke e-pošte indeksirat će se samo ako se izvodi Outlook ili Outlook Express. Ako se tijekom izvornog procesa indeksiranja nisu izvodili Outlookili Outlook Express, vaše poruke e-pošte i druge stavke možda još nisu indeksirane. Da biste provjerili jesu li vaše poruke e-pošte indeksirane, pokrenite Outlook Express ili Outlook.

Da biste provjerili status indeksiranja:

  1. U području obavijesti trake zadataka programa Windows, desnom tipkom miša kliknite ikona indeksiranja.
  2. Kliknite Stanje indeksiranja.
  3. Za ponovno pkretanje indeksiranja kliknite Indeksiraj odmah.
 Provjerite koja su mjesta datoteka indeksirana

Po zadanom Windows Desktop Search indeksira vaše datoteke e-pošte te datoteke spremljene u mapi Moji dokumenti. Ako ste promijenili mjesto mape Moji dokumenti ili ako ste datoteke spremili na drugo mjesto, promijenite Windows Desktop Search mogućnosti kako biste bili sigurni da su stavke na tim mjestima indeksirane te da ih se može pronaći tijekom pretraživanja. Podrobnije upute potražite na Postavljanje lokacija pretraživanja

 Provjerite koji program e-pošte koristite

Microsoft Windows Desktop Search radi samo s Microsoft Office Outlook i Microsoft Outlook Express. Ako koristite drugi program e-pošte, neće moći pretraživati poruke e-pošte, sastanke ili kontakte.

 Provjerite zadane mogućnosti pretraživanja

Po zadanom ako utipkate traženi pojam u okvir za pretraživanje za Windows Desktop Search traži se datoteke samo na vašem računalu. Ako je mjesto pretraživanja promijenjeno pa Windows Desktop Search najprije pretražuje web, rezultati dobiveni nakon što ste utipkali traženu riječ i pritisnuli ENTER neće uključivati datoteke na vašem računalu.

Da biste promijenili mogućnosti Deskbara, idite na Konfiguriranje mogućnosti za Deskbar

 Ponovno pokrenite Windows Desktop Search i pustite ga da dovrši indeksiranje vašeg računala
  1. U području obavijesti trake zadataka programa Windows, desnom tipkom miša kliknite ikona indeksiranja.
  2. Kliknite Izlaz.
  3. Na izborniku Start pokažite na Svi programi ili Programi, a zatim Windows Desktop Search.
  4. Pustite Windows Desktop Search da dovrši indeksiranje vašeg računala prije pretraživanja datoteka. Nakon što je indeksiranje dovršeno primit ćete obavijest o tome.

Bilješke

  • Ako je računalo zauzeto Windows Desktop Search će zaustaviti indeksiranje dok računalo ne prestane biti aktivno. Zbog toga se može desiti da neke nedavno dodane stavke možda nisu indeksirane.
  • Windows Desktop Search indeksira prvi MB teksta u svakom dokumentu. To je dovoljno da bi se osiguralo da se i jako dugi dokumenti u potpunosti indeksiranju, ali ako imate izuzetno dugačak dokument, a vaš se traženi pojam pojavljuje nakon prvog MB teksta, može se desiti da ne bude pronađen.