Traženje riječi ili fraze unutar datoteke ili poruke e-pošte

Microsoft Windows Desktop Search

Traženje riječi ili fraze unutar datoteke ili poruke e-pošte

  1. U prozoru rezultata za Microsoft Windows Desktop Search kliknite dokument ili stavku e-pošte koju želite pretraživati.
  2. Ispod logotipa Windows Desktop Search kliknite Mogućnosti gumb Desktop Search options, pokažite na Okno pretpregleda, a zatim kliknite Nađi.
  3. Utipkajte riječi prema kojima želite pretraživati, a zatim kliknite Pronađi sljedeće.

Bilješka

Morate imati omogućeno okno pretpregleda za traženje riječi ili fraze. Za više informacija o mogućnostima okna pretpregleda, pogledajte Promjena načina prikazivanja rezultata.