Pokazivanje ili skrivanje Radne trake

Microsoft Windows Desktop Search

Pokazivanje ili skrivanje Radne trake

Traku možete sakriti Microsoft Windows Desktop Search bez deinstaliranja.

Da biste pokazali ili sakrili traku Windows Desktop Search desnom tipkom miša kliknite na alatnu traku, pokažite na Alatne trake, a zatim kliknite Alatna traka Windows Search.