Prečaci na tipkovnici

Microsoft Windows Desktop Search

Prečaci na tipkovnici
Naziv Prečac Koristi se za
Pristup okviru za pretraživanje Tipka s Windows logotipom+SHIFT+F Odlazak na okvir za pretraživanje Deskbar iz Microsoft Windows ili nekog drugog programa.
Promjena lokacije pretraživanja SHIFT+ENTER Unesite riječi za pretraživanje, a zatim pritisnite SHIFT+ENTER da biste promijenili lokaciju pretraživanja s računala na internet ili s interneta na računalo i odmah pokrenuli pretraživanje.
Promjena lokacije pretraživanja F2 Unesite riječ za pretraživanje, a zatim pritisnite F2 za promjenu lokacije pretraživanja s računala na internet ili s interneta na računalo.
Unos web-adrese i otvaranje web-mjesta CTRL+ENTER Upišite example, a zatim pritisnite CTRL+ENTER za automatski odlazak na www.example.com.