Otvaranje poruka iz programa Microsoft Outlook Express nije moguće

Microsoft Windows Desktop Search

Otvaranje poruka iz programa Microsoft Outlook Express nije moguće
Ako ste Microsoft Outlook Express konfigurirali da preuzima zaglavlja samo s poslužiteljskog računa kao što je Hotmail, možda ćete imati problema prilikom otvaranja poruke iz Microsoft Windows Desktop Search rezultata. Osim toga možda ćete dobiti poruku u Windows Desktop Search pretpregledu rezultata da se Outlook Express ne izvodi.

Da biste riješili taj problem, konfigurirajte program Outlook Express da prilikom svakog povezivanja s poslužiteljem preuzima cijeli sadržaj poruka.

Podrobnije upute potražite u temi Korištenje poslužiteljskih računa e-pošte u Outlook Express Pomoći.