Konfiguriranje mogućnosti za Deskbar

Microsoft Windows Desktop Search

Konfiguriranje mogućnosti za Deskbar
  1. Kliknite unutar okvira za pretraživanje na Deskbar, kliknite Windows Logo, a zatim pokažite na Deskbar mogućnosti.
  2. Odaberite neke od sljedećih mogućnosti:
    • Omogući pretraživanje za vrijeme upisivanja: Odaberite želite li da Windows Desktop Search pokrene pretraživanje čim počnete upisivati pojam.
    • Spremi povijest pretraživanja: Odaberite želite li da se povijest pretraživanja prikaže u prozoru rezultata na radnoj površini Windows.
    • Prikaži gumb Kreni: Prikazuje ili sakriva gumb Kreni.
    • Pretraživanje radne površine ili pretraživanje interneta: Odaberite želite li da zadana lokacija bude vaše računalo ili internet.

Bilješka

Znak potvrde označava da je mogućnost odabrana.