ADVOKÁTNÍ SPIS

ADVOKÁTNÍ SPIS

Přidat dokument do spisu

Jakmile máme nějaký dokument otevřený ve Wordu/Excelu je možné jej vložit jako nový záznam do obsahu spisu, slouží k tomu tlačítko:

Po stisknutí tlačítka je spuštěn nebo přenesen do popředí Advokátní spis a zobrazen dialog:

V prvním kroku vyberte spis do kterého chcete dokument uložit. Pokud chcete založit nový spis, použijte tlačítko Vytvořit novvý spis.

Jakmile je vybrán spis, potvrďte výběr a přejděte na další krok pomocí tlačítka Obsah spisu >.

V následujícím kroku upřesněte uložení dokumentu. Můžete zde změnit výchozí název dokumentu a pak zadat zda chcete dokument uložit na disk, nebo uložit také do databáze. Pokud se jedná o nový dokument tak byl před přenosem uložen do pomocného Windows adresáře a bude po dokončení přenosu odstraněn.

V následujícím kroku již přímo přidejte dokument do obsahu spisu. V tabulce je zobrazen seznam položek obsahu spisu. Můžete vybrat existující a případně tak do existujícího záznamu přidat dokument nebo pomocí tlačítka Nový záznam do obsahu spisu vytvořit nový záznam a tomuto novému záznamu přiřadit dokument.

Jakmile máte v seznamu vybrán záznam, do kterého chcete uložit dokument, potvrďte to tlačítkem Dokončit a celá operace bude dokončena. Po té se Vám zobrazí vybraný spis přepnutý na záložce Obsah spisu.