ADVOKÁTNÍ SPIS

ADVOKÁTNÍ SPIS

Informace o spisu

Pokud byl dokument otevřen z Advokátního spisu nese si sebou příznak na příslušný spis. Lze pak pomocí tlačítka získat základní informace, o který spis se jedná:

Okno s informacemi o spisu:

 

Přepnutí zpět do spisu

Pomocí tlačítka , lze z Wordu/Excelu přepnout zpět do spisu, Advokátní spis je přenesen do popředí a aktivuje se na příslušném spisu.