ADVOKÁTNÍ SPIS

ADVOKÁTNÍ SPIS

MS Outlook - Přidat do obsahu spisu

Email a jeho přílohy lze přidat do obsahu spisu. Instalovaný doplněk přidává do nástrojové lišty Outlooku novou záložku pojmenovanou Advokátní spis, kde se nachází tlačítko Přidat do obsahu spisu.

Po stisknutí tlačítka, je přenesen do popředí Advokátní spis, pokud není spuštěný tak se nejdříve spustí.

Po té je zobrazen dialog pro upřesnění zadání. Na levé straně je zobrazen náhled emailu a na pravé straně jsou upřesňující volby.

Nejdříve je nutné vybrat spis, do kterého se mají data přenést.

Dále je nutné zvolit alespoň jeden soubor k přenosu. V seznamu se zobrazují všechny soubory z přílohy emailu a jeden textový soubor navíc, ve kterém je vygenerován obsah emailu a jeho jednuduchá hlavička. K přenesu se vezmou pouze označené soubory v seznamu.

Dále uživatel zvolí zda chce vkládat soubory jednotlivě nebo je zabalí dohromady do jednoho zip souboru.

Dále uživatel zvolí zda soubory uložit na disk nebo do databáze.

Dále lze zvolit jak se má nový záznam jmenovat.

Po dokončení zadávání a potvrzení dialogu následuje zobrazení přímo dialogo pro záznam pro vložení do obsahu spisu, kde jsou promítnuty výše zadané volby a naposledy tak potvrdit zadání. Tento dialog lze přeskočit a ukládat bez zobrazení dialogu, k tomu slouží poslední volba v dialogu pro přenost z Outlooku.