ADVOKÁTNÍ SPIS

ADVOKÁTNÍ SPIS

Otevřít dokument ze spisu

Jestliže máme ve spisu v obsahu spisu uložený dokument a používáme doplněk, pro samotné otevření dokumentu se posut nemění:

Možnost A:
Vybereme konkrétní záznam v obsahu spisu, zvolímě upravit a zobrazí se dialog pro editaci záznamu. Na záložce Soubor/Složka zvolíme příslušné otevření, buď z disku nebo z databáze a samotné otevření souboru se provede po stisknutí tlačítka Otevřít.

Možnost B:
Přímo v seznamu dvojklikem ve sloupci se jménem souboru se provede otevření.

Díky tomuto postupu je otevřenému dokumentu předán identifikátor na spis a doplněk ve Wordu/Excelu má spojení na spis a může nabídnout další funkce. Pokud bychom soubor otevřeli pouze z disku, například výběrem ve Windows Průzkumníku tak nedojde ke spojení a následné uložení v dokumentu se provede pouze pro daný soubor na disku ale nebude mít vliv na uloženou kopii v databázi Advokátního spisu.